© 2018 by Vizije so 13. Proudly created with Wix.com

ZEDINJENA SLOVENIJA

Ugotovili smo, da udeležba na volitvah že vse od osamosvojitve upada. Na kakšen odnos državljanov do države in obratno to nakazuje? Kaj storiti? 

 

Vedno nižja udeležba na volitvah je odraz nezadovoljstva volivcev in volivk s strankami, ki so v javnih medijih najbolj promovirane. Očitno več kot 50 odstotkov ljudi z njimi ni zadovoljnih, žal pa o drugih strankah – tudi o naši Zedinjeni Sloveniji – nimajo dovolj informacij, saj smo načrtno cenzurirani. To pomeni, da volitve dejansko niso svobodne, pravične in poštene. Potrebno bo ozavestiti večino volivcev in volivk ter jih pripeljati na volišča. Tako bodo šele nastali pravi pogoji za res korenite spremembe v naši družbi, ki so več kot potrebne.

 

2. Vsi vemo, da je pomen arhitekture za državo velik. Zakaj se to ne odraža tudi v prostoru? Naša državotvorna arhitektura ni zelo monumentalna, ali bi morala biti takšna? 

 

Vsekakor bi moral biti pomen državotvorne arhitekture bistveno večji, kot je sedaj. Že sam parlament oziroma stavba Plečnikovega parlamenta je nedokončana in tudi to pove dovolj o našem odnosu do državotvorne arhitekture.

 

3. Ali mislite, da lahko arhitektura pripomore k državljanski zavesti? 

 

Vsekakor. Če je arhitektura tesno povezana z državotvornimi elementi, ki so v celoto vključeni tudi estetsko, lahko arhitektura zagotovo pripomore tudi k dvigu državljanske zavesti. Seveda pa bi to moralo biti narejeno tudi na drugih področjih, ne samo v arhitekturi in takrat bi bili rezultati bistveno boljši.

 

4. V zadnjih petindvajsetih letih je bilo zgrajenih zelo malo državotvornih objektov, medtem ko se je v petinštiridesetih letih pred tem veliko gradilo. Zakaj mislite, da je tako? Ali je bila nacionalna pripadnost pred osamosvojitvijo bolj občutena kot danes? 

 

Žal smo z osamosvojitvijo Slovenije prenehali takoj po kratki vojni za Slovenijo in vse do danes nismo razvili ustrezne državljanske in narodne pripadnosti. To se odraža tudi pri vzgoji in posledično pri ljudeh v naši državi. Na odločilnih mestih so več kot očitno ljudje, ki sami ne premorejo dovolj narodne in državljanske zavesti in posledično na to temo ne naredijo prav ničesar. Rezultat je žal viden tudi v izgradnji državotvornih objektov.

 

5. Katere državotvorne stavbe so najpomembnejše in ali trenutno zgrajene stavbe ustrezajo svojemu namenu? 

 

Vsekakor so najpomembnejše stavbe parlament, predsedniška in vladna palača, potem pa tudi ministrstva. Po oceni Zedinjene Slovenije niti eden izmed prvih treh naštetih objektov v celoti ne ustreza svojemu namenu. Posebej opozarjamo na nedograjen Plečnikov parlament.

 

6. V primeru zadnjega natečaja za Potniški center Ljubljana je bila izbrana rešitev, ki ne omogoča nadaljnjega razvoja mesta. Že več kot petdeset let se nenehno razpravlja in tudi ugotavlja, da je poglobitev železnice nujna. S tako izbiro sami sebe negiramo in zavajamo javnost. Zakaj država ne razmišlja dolgoročno? 

To vprašanje morate postaviti tistim, ki so na oblasti oz. so bili na oblasti v zadnjih treh desetletjih. Gre za sistemski klientelizem in korupcijo, zato so na razpisih velikokrat izbrani povsem nesprejemljivi projekti, izvajalci itd. Neumno je, da je bil izbran projekt, ki ne omogoča nadaljnjega razvoja mesta. Tudi zato so potrebne korenite politične spremembe.

 

7. Ali je poglobitev železnice le utopija? 

 

V sedanjem obdobju – v tretjem tisočletju, poglobitev železnice ne more biti nikakršna utopija.

 

8. Že trideset let je minilo, odkar se pogovarjamo o NUK-u II. Potreba po novi stavbi NUK-a je v teh letih samo še strmo narasla. Kako si država lahko dovoli, da med natečajem in njegovo izvedbo mine toliko časa, da projekt zastari? S propadom tega projekta se je odprla možnost za nov natečaj. Vse to pa seveda stane. Od novega natečaja je minilo že pet let, ali se bo tokrat kaj spremenilo ali bomo natečaje ponavljali v nedogled? 

 

NUK II je seveda nujno potreben in sramota je, da ga še vedno nimamo. To, da lahko natečaj zastara, pa je višek nesramnosti in neodgovornosti. Tudi zaradi takšnih dogodkov je nujno potrebno zagotoviti institut odgovornosti, ki ga sedaj več kot očitno v Sloveniji ni.

 

9. Takih primerov, kot sta Potniški center Ljubljana in NUK II, je še veliko. Kaj lahko kot stranka storite, da bi se to stanje spremenilo? 

 

Kot stranka lahko storimo bore malo, dokler ne bomo izvoljeni v Državni zbor, kajti šele tedaj bomo postali tudi odločevalci. Priložnost za to bodo imeli vsi volivci 3. junija 2018. Sedaj pa žal ne moremo storiti kaj več od tega, da na problematiko opozarjamo, pa še to nima pravega učinka, saj smo v glavnem medijsko cenzurirani.

 

10. Ali menite, da je problem v pomanjkanju denarja? Velikokrat se zdi, kot da se država nenehno sklicuje na primanjkljaj. Obenem pa beremo, kako je državni proračun oktobra 2017 prešel v presežek, o denarni pomoči Evropske unije ... Ali je denar le izgovor? 

 

Denar je zagotovo le izgovor. S Sloveniji ga Imamo dovolj, le drugače ga je potrebno prerazporediti in bolj učinkovito uporabiti. Dosedanje vlade so ga mnogo preveč "zmetale skozi okno".

 

11. Kako v vaši stranki razumete in obravnavate problem državotvorne arhitekture? 

 

S področjem državotvorne arhitekture se v naši stranki do sedaj nismo posebej ukvarjali, se pa povsem strinjamo, da je tudi to področje za našo državo in za naš narod zelo pomembno, tako da bomo v ZSi tudi temu področju v prihodnje namenili več časa.

 

12. Kakšna je vaša prostorska strategija?

 

Za zdaj je še nimamo narejene, smo pa brez najmanjšega oklevanja pripravljeni za sodelovanje z ljudmi iz te stroke. Predlagamo vam, da nas kontaktirate.

 

 

 

13. Za izgradnjo katerih od spodnjih projektov se zavzema vaša stranka? 

 

Ministrstvo na Dunajski cesti

Prenova SNG Drama

Potniški center Ljubljana

Tivolski lok

Center za razvoj znanosti

Umetniške akademije

NUK II

Upravno središče RS in MOL na Poljanski cesti

Državni arhiv RS na Poljanski cesti

Drugo: Zedinjena Slovenija je stranka, ki deluje na območju celotne Slovenije, ne samo v Ljubljani, zato se nam zdi 13. vprašanje zelo pomanjkljivo, saj druga mesta, razen Ljubljane, sploh niso omenjena.

  • White Facebook Icon
  • White Instagram Icon