© 2018 by Vizije so 13. Proudly created with Wix.com

SLOVENSKA NACIONALNA STRANKA

1. Ugotovili smo, da udeležba na volitvah že vse od osamosvojitve upada. Na kakšen odnos državljanov do države in obratno to nakazuje? Kaj storiti? 

 

Razočaranje nad državo zaradi zločinsko slabega upravljanja. Najprej uvesti obvezne volitve.

 

2. Vsi vemo, da je pomen arhitekture za državo velik. Zakaj se to ne odraža tudi v prostoru? Naša državotvorna arhitektura ni zelo monumentalna, ali bi morala biti takšna? 

 

Najprej uporabiti določene zgradbe za tisto, za kar so bile zgrajene. Npr. stavba, v kateri je zdaj univerza, je bila parlament dežele Krajnske itd. Državotvorna arhitektura MORA biti monumentalna, nimamo spomenika neznanemu junaku, imamo pa dve betonski sohi v centru Ljubljane. Zakaj ne bi zgradili osarij na Ljubljanskem gradu? Predsednik vlade sedi v svojem stanovanju na 75 m2, kar je sramota, grad Bokalce pa propada. Takih primerov je ogromno.

 

3. Ali mislite, da lahko arhitektura pripomore k državljanski zavesti? 

 

Absolutno, saj dokazuje ponos in veličino (ne velikosti) naroda ter njegovo zgodovinsko vpetost v prostor.

 

4. V zadnjih petindvajsetih letih je bilo zgrajenih zelo malo državotvornih objektov, medtem ko se je v petinštiridesetih letih pred tem veliko gradilo. Zakaj mislite, da je tako? Ali je bila nacionalna pripadnost pred osamosvojitvijo bolj občutena kot danes? 

 

Nacionalno pripadnost so permisivni vsegliharski globalistični principi dosedanjih vlad popolnoma izničili. Izgubili smo Slovenca in ga nadomestili z Evropejcem, zdaj pa nas tlačijo še v nekak multikulti konglomerat z Afričani in Arabci.

 

5. Katere državotvorne stavbe so najpomembnejše in ali trenutno zgrajene stavbe ustrezajo svojemu namenu? 

 

Predvsem tiste, ki so jih zgradili v času avstro-ogrske monarhije.

 

6. V primeru zadnjega natečaja za Potniški center Ljubljana je bila izbrana rešitev, ki ne omogoča nadaljnjega razvoja mesta. Že več kot petdeset let se nenehno razpravlja in tudi ugotavlja, da je poglobitev železnice nujna. S tako izbiro sami sebe negiramo in zavajamo javnost. Zakaj država ne razmišlja dolgoročno? 

 

Poglobitev železnice skozi mesto je nujna! Vodstva države (do zdaj) pa zaradi nizkega IQ niso zmogla razmišljati dlje od svojih koristi.

 

 

7. Ali je poglobitev železnice le utopija? 

 

Nikakor, je realen in dobro mišljen projekt.

 

8. Že trideset let je minilo, odkar se pogovarjamo o NUK-u II. Potreba po novi stavbi NUK-a je v teh letih samo še strmo narasla. Kako si država lahko dovoli, da med natečajem in njegovo izvedbo mine toliko časa, da projekt zastari? S propadom tega projekta se je odprla možnost za nov natečaj. Vse to pa seveda stane. Od novega natečaja je minilo že pet let, ali se bo tokrat kaj spremenilo ali bomo natečaje ponavljali v nedogled? 

 

Strinjamo se s tem, da je potreben nov natečaj in nova lokacija, saj je sedanja premajhna za ustrezno veliko zgradbo. Natečaj se lahko zelo hitro izvede na nivoju univerz oziroma fakultet za arhitekturo po Evropi.

 

9. Takih primerov, kot sta Potniški center Ljubljana in NUK II, je še veliko. Kaj lahko kot stranka storite, da bi se to stanje spremenilo? 

 

V povezavo z ustreznimi strokovnjaki predlagala in potem vztrajala na izvedbi teh projektov.

 

10. Ali menite, da je problem v pomanjkanju denarja? Velikokrat se zdi, kot da se država nenehno sklicuje na primanjkljaj. Obenem pa beremo, kako je državni proračun oktobra 2017 prešel v presežek, o denarni pomoči Evropske unije ... Ali je denar le izgovor? 

 

Denar je, vendar so ga do zdaj potrošili za vladni luksuz, veliko pa pokradli. Tudi evropska sredstva so, pa jih niso znali (hoteli?) počrpati.

 

11. Kako v vaši stranki razumete in obravnavate problem državotvorne arhitekture? 

 

Kot enega od stebrov nacionalne identitete.

 

12. Kakšna je vaša prostorska strategija? 

 

Ohranjanje nacionalne identitete v vsej državi in preprečevanje gradenj vseh vrst in oblik kar vse počez.

 

13. Za izgradnjo katerih od spodnjih projektov se zavzema vaša stranka? 

 

Potniški center Ljubljana

Center za razvoj znanosti

Umetniške akademije

NUK II

Upravno središče RS in MOL na Poljanski cesti

Državni arhiv RS na Poljanski cesti

  • White Facebook Icon
  • White Instagram Icon