© 2018 by Vizije so 13. Proudly created with Wix.com

NOVA SLOVENIJA - KRŠČANSKI DEMOKRATI 

1. Ugotovili smo, da udeležba na volitvah že vse od osamosvojitve upada. Na kakšen odnos državljanov do države in obratno to nakazuje? Kaj storiti? 

 

Država Slovenija ni upravičila vseh pričakovanj državljanov, predvsem na področjih, ki so za ljudi najpomembnejša in odražajo njihove življenjske pogoje. Dnevna nesoglasja politike in nezmožnost učinkovitega in hitrega ukrepanja so privedli do pasivnosti volivcev. Z večjo učinkovitostjo vitalnih državnih institucij, s pravično državo in dvigom državljanske zavesti bo tudi volilna udeležba večja.

 

2. Vsi vemo, da je pomen arhitekture za državo velik. Zakaj se to ne odraža tudi v prostoru? Naša državotvorna arhitektura ni zelo monumentalna, ali bi morala biti takšna? 

 

Državotvorna arhitektura, žal, v Sloveniji ni dosegla niti tega, da bi vsaj aktivno razmišljali o izgradnji novih objektov, kot so NUK, sodna palača, nova gledališka dvorana in drugi. Več kot pol stoletja stare objekte, ki so sicer veličastni in velikega zgodovinskega pomena, najeda zob časa. Žal za njihovo obnovo nikoli ni dovolj finančnih sredstev.

 

3. Ali mislite, da lahko arhitektura pripomore k državljanski zavesti? 

 

Če govorimo o spomenikih državnega pomena, absolutno. Večji poudarek država daje tem objektom, več je zanimanja za njihovo zgodovinsko ozadje. To pa državljane navdihuje in budi njihovo zgodovinsko pripadnost narodu.

 

4. V zadnjih petindvajsetih letih je bilo zgrajenih zelo malo državotvornih objektov, medtem ko se je v petinštiridesetih letih pred tem veliko gradilo. Zakaj mislite, da je tako? Ali je bila nacionalna pripadnost pred osamosvojitvijo bolj občutena kot danes? 

 

Zaradi enostrankarskega sistema, ki je poveličeval SFRJ in njene pridobitve, je bila nacionalna pripadnost vezana tudi na zunanje simbole. Velik poudarek nekdanje države na državnih spomenikih je pomenil tudi večjo pripadnost državljanov. Danes slovenska država premalo poudarja pomen osamosvojitve in pridobitve lastne države, zato tudi ni čutiti tolikšne pripadnosti svoji domovini in državi.

 

5. Katere državotvorne stavbe so najpomembnejše in ali trenutno zgrajene stavbe ustrezajo svojemu namenu? 

 

Državni zbor RS, Narodna univerzitetna knjižnica, Drama SNG Ljubljana, Opera Ljubljana … Vse te stavbe ne služijo svojemu namenu v takšnem obsegu, ko bi lahko, če bi bili objekti novi ali vsaj obnovljeni. Izjema je ljubljanska operna hiša.

 

6. V primeru zadnjega natečaja za Potniški center Ljubljana je bila izbrana rešitev, ki ne omogoča nadaljnjega razvoja mesta. Že več kot petdeset let se nenehno razpravlja in tudi ugotavlja, da je poglobitev železnice nujna. S tako izbiro sami sebe negiramo in zavajamo javnost. Zakaj država ne razmišlja dolgoročno? 

Ljubljana nujno potrebuje trajno rešitev za umik tovornega prometa iz mesta. Projekt poglobitve železnice je ocenjen na več kot milijardo evrov, kar pa je za današnje slovenske razmere precej več od realnih možnosti. Takšne investicije je potrebno dolgoročno načrtovati, kajti le tako bomo lahko zagotovili celotno finančno konstrukcijo, ki je predpogoj za začetek del.

 

7. Ali je poglobitev železnice le utopija? 

 

Da.

 

8. Že trideset let je minilo, odkar se pogovarjamo o NUK-u II. Potreba po novi stavbi NUK-a je v teh letih samo še strmo narasla. Kako si država lahko dovoli, da med natečajem in njegovo izvedbo mine toliko časa, da projekt zastari? S propadom tega projekta se je odprla možnost za nov natečaj. Vse to pa seveda stane. Od novega natečaja je minilo že pet let, ali se bo tokrat kaj spremenilo ali bomo natečaje ponavljali v nedogled? 

 

To samo pomeni, da je naša država slabo upravljana. Samo javni natečaj še ne pomeni veliko in pot do izgradnje novega objekta je še zelo dolga. Dokler ne bo to ena izmed prioritet slovenske vlade (kar pomeni več sredstev), se gradnja po našem mnenju ne bo začela.

 

9. Takih primerov, kot sta Potniški center Ljubljana in NUK II, je še veliko. Kaj lahko kot stranka storite, da bi se to stanje spremenilo? 

 

V Novi Sloveniji se zavedamo naše bogate zgodovinske in kulturne dediščine; dolžni smo jo ohranjati in negovati za prihodnje rodove. Nujen je sprejem strategije varstva kulturne dediščine z jasno določitvijo prioritetnih nalog na tem področju. Za dosego tega cilja se mora povezati vsa politika.

 

10. Ali menite, da je problem v pomanjkanju denarja? Velikokrat se zdi, kot da se država nenehno sklicuje na primanjkljaj. Obenem pa beremo, kako je državni proračun oktobra 2017 prešel v presežek, o denarni pomoči Evropske unije ... Ali je denar le izgovor? 

 

Sklicevanje na pomanjkanje proračunskih sredstev je pogosto le izgovor oziroma krajša pot, da določeno investicijo za določen čas lahko odrinemo na stranski tir. To pa vlada lahko dela, če si v svojem mandatu ne postavi jasnih prioritet in ciljev. Torej je veliko odvisno tudi od prave volje in interesov.

 

11. Kako v vaši stranki razumete in obravnavate problem državotvorne arhitekture? 

 

Gre za arhitekturne objekte, ki so državotvornega pomena in izkazujejo našo državniško držo. So naše bogastvo, zato bi jim vsaka vlada morala namenjati več sredstev, predvsem pa skrbeti za njihovo promocijo in nadgradnjo.

 

12. Kakšna je vaša prostorska strategija? 

 

Pri prostorskem načrtovanju imajo ključno vlogo t. i. nosilci urejanja prostora (ministrstva, organi lokalnih skupnosti, izvajalci javnih služb ter nosilci javnih pooblastil). Občine so se z njimi dolžne usklajevati in pridobivati njihove smernice in mnenja. V NSi menimo, da ključno težavo predstavlja izrazito fragmentiran pristop, saj se občine praviloma usklajujejo z vsakim nosilcem posebej, ta pa pri tem zasleduje le tiste javne interese ter varuje tiste javne dobrine, ki sodijo v njegovo pristojnost, pri čemer ima ta nosilec poleg splošne zakonske podlage iz Zakona o urejanju prostora pogosto svoje delovanje urejeno še s posebnimi predpisi, ki določajo posebne vsebinske zahteve in predpisujejo dodatne postopke.

 

13. Za izgradnjo katerih od spodnjih projektov se zavzema vaša stranka? 

 

NUK II

  • White Facebook Icon
  • White Instagram Icon