© 2018 by Vizije so 13. Proudly created with Wix.com

LIBERALNA DEMOKRACIJA SLOVENIJE

1. Ugotovili smo, da udeležba na volitvah že vse od osamosvojitve upada. Na kakšen odnos državljanov do države in obratno to nakazuje? Kaj storiti? 

 

V Liberalni demokraciji Slovenije smo prepričani, da omejevanje politične participacije (z volilnim pragom; volitve na ”dela prost dan”; vse več omejitev za vključevanje zunajparlamentarnih strank – npr. 200 ustanovnih članov (tega parlamentarnim strankam ni potrebno, zadoščajo trije podpisi poslancev), 100 podpisov podpore v vsaki volilni enoti za udeležbo na volitvah idr.), med državljani vzbuja apatijo/nemoč vplivati na politične odločitve in s tem odklonilen odnos do udeležbe na volitvah ... Kaj storiti? ODSTRANITI NAŠTETE OVIRE!

 

2. Vsi vemo, da je pomen arhitekture za državo velik. Zakaj se to ne odraža tudi v prostoru? Naša državotvorna arhitektura ni zelo monumentalna, ali bi morala biti takšna? 

 

Zgradbe, ki označujejo državo, morajo kazati trdnost, stabilnost, duha naroda ... Nekatere ”zanimive/veličastne” zgradbe, ki kažejo, da smo etabliran evropski narod, zgrajene že pred sto in več letih, sedaj v uporabi nedržavnih institucij/podjetij/bank/muzejev/vojske ..., bi bilo smiselno, ob ustrezni ”modernizaciji” nameniti ”državi”. To ne izključuje novih ”drznih”, unikatnih rešitev ..., ki bi lahko OZNAČEVALE identiteto države!

 

3. Ali mislite, da lahko arhitektura pripomore k državljanski zavesti? 

 

Arhitektura je nedvomno tudi slika naroda, sposobnosti/drznosti državljanov, s katero se državljani identificirajo in nedvomno vpliva na narodovo samozavest.

 

4. V zadnjih petindvajsetih letih je bilo zgrajenih zelo malo državotvornih objektov, medtem ko se je v petinštiridesetih letih pred tem veliko gradilo. Zakaj mislite, da je tako? Ali je bila nacionalna pripadnost pred osamosvojitvijo bolj občutena kot danes? 

 

Osamosvojitev ne predstavlja nikakršne prelomnice, prelomnico predstavljajo internet, individualizacija, atomizacija družbe ... potreba bo gradnji ”gradov” se je razblinila v majhne zasebne ”vrtičke”. Morda je tudi nadnacionalna EU ”požrla” nacionalno identiteto?

 

5. Katere državotvorne stavbe so najpomembnejše in ali trenutno zgrajene stavbe ustrezajo svojemu namenu? 

 

Nacionalno pomembne zgradbe, po mnenju LDS, več ali manj ustrezajo svojemu namenu. Vendar vse ali mnoge bi se dalo izboljšati ali na novo koncipirati. Med te gotovo sodita NUK in SNG!

 

6. V primeru zadnjega natečaja za Potniški center Ljubljana je bila izbrana rešitev, ki ne omogoča nadaljnjega razvoja mesta. Že več kot petdeset let se nenehno razpravlja in tudi ugotavlja, da je poglobitev železnice nujna. S tako izbiro sami sebe negiramo in zavajamo javnost. Zakaj država ne razmišlja dolgoročno? 

 

Država ne razmišlja, vlade, ki upravljajo državo, pa razmišljajo le v proračunskih okvirih. Nedvomno pa so vlade pod pritiskom različnih ”strokovnih” konceptov, kot je primer z drugim tirom.

 

7. Ali je poglobitev železnice le utopija? 

 

Ni utopija, temveč nuja. Vendar je stvar potrebno gledati tudi z vidika umestitve hitre železnice in okoljevarstvenih zahtev ...

 

8. Že trideset let je minilo, odkar se pogovarjamo o NUK-u II. Potreba po novi stavbi NUK-a je v teh letih samo še strmo narasla. Kako si država lahko dovoli, da med natečajem in njegovo izvedbo mine toliko časa, da projekt zastari? S propadom tega projekta se je odprla možnost za nov natečaj. Vse to pa seveda stane. Od novega natečaja je minilo že pet let, ali se bo tokrat kaj spremenilo ali bomo natečaje ponavljali v nedogled? 

 

NUK2 je žrtev strokovno političnih spreg. To zadevo lahko preseka le pametna vlada.

 

9. Takih primerov, kot sta Potniški center Ljubljana in NUK II, je še veliko. Kaj lahko kot stranka storite, da bi se to stanje spremenilo? 

 

Politika mora postaviti okvir in načrt za prihodnost, vse velike poteze morajo biti načrtovane na način, ki bo omogočal dograjevanje in dopolnjevanje čez desetletja. Pomanjkanje predvidevanj se vidi v izgradnji infrastrukture, (ne)usklajenosti umeščanja in izgradnje cest in železnic, pa tudi razvoja letaliških kapacitet ...

 

10. Ali menite, da je problem v pomanjkanju denarja? Velikokrat se zdi, kot da se država nenehno sklicuje na primanjkljaj. Obenem pa beremo, kako je državni proračun oktobra 2017 prešel v presežek, o denarni pomoči Evropske unije ... Ali je denar le izgovor? 

 

Denar je del problema! Pomanjkanje sredstev je problem, če oblast nima pameti in razprodaja in uničuje velike sisteme (Iskra, SMELT, Mercator, NKBM, gradbena podjetja ...), s čimer slabi državno materialno in intelektualno moč!

 

11. Kako v vaši stranki razumete in obravnavate problem državotvorne arhitekture? 

 

To je simbolna moč države, ki mora komplementirati njeno materialno moč. Eno gre z drugim.

 

12. Kakšna je vaša prostorska strategija? 

 

Ključna je najracionalnejša izraba prostora, skrajno previdno pozidavanje in umeščanje objektov v prostor ...

 

13. Za izgradnjo katerih od spodnjih projektov se zavzema vaša stranka? 

 

Prenova SNG Drama

Center za razvoj znanosti

Umetniške akademije

NUK II

Drugo:

Poglobitev železnice skozi Ljubljano, v tem sklopu je tudi ureditev potniškega centra Ljubljane.

  • White Facebook Icon
  • White Instagram Icon