© 2018 by Vizije so 13. Proudly created with Wix.com

INTERVJUJI

Med raziskovanjem problematike smo želeli pridobiti tudi mnenja stroke. Pripravili smo vprašanja v obliki intervjuja, da bi kasneje ugotovitve lahko med seboj tudi primerjali. Seveda pa se niso vsi posamezniki odzvali našemu povabilu k sodelovanju ter diskusiji o perečem problemu.

Vsem, ki so se odzvali, se najlepše zahvaljujemo.
 

Drago Kos


Martina Lipnik 


Aleš Prijon 


Jurij Kobe


Boštjan Vuga


Vprašanja:
1. Ugotovili smo, da udeležba na volitvah že vse od osamosvojitve upada. Kakšen odnos državljanov do države in obratno to nakazuje? Kaj storiti?

2. Vsi vemo, da je pomen arhitekture za državo velik. Zakaj se to ne odraža tudi v prostoru? Naša državotvorna arhitektura ni zelo monumentalna, ali bi morala biti takšna?

3. Ali mislite, da lahko arhitektura pripomore k državljanski zavesti?


4. V zadnjih 25 letih je bilo zgrajenih zelo malo državotvornih objektov, medtem ko se je v 45 letih pred tem veliko gradilo. Zakaj mislite, da je tako? Ali je bila nacionalna pripadnost pred osamosvojitvijo bolj občutena kot danes?


5. Katere državotvorne stavbe so najpomembnejše in ali trenutno zgrajene stavbe ustrezajo svojemu namenu?


6. V primeru zadnjega natečaja za Potniški center Ljubljana je bila izbrana rešitev, ki ne omogoča nadaljnega razvoja mesta. Že več kot 50 let se nenehno razpravlja in tudi ugotavlja, da je poglobitev železnice nujna. S tako izbiro sami sebe negiramo in zavajamo javnost. Zakaj država ne razmišlja dolgoročno?


7. Ali je poglobitev železnice le utopija?


8. Že 30 let je minilo, odkar se pogovarjamo o NUK-u II. Potreba po novi stavbi NUK-a je v teh letih samo še strmo narasla. Kako si država lahko dovoli, da med natečajem in njegovo izvedbo mine toliko časa, da projekt zastari? S propadom tega projekta se je odprla možnost za nov natečaj. Vse to pa seveda stane. Od novega natečaja je minilo že 5 let, ali se bo tokrat kaj spremenilo ali bomo natečaje ponavljali v nedogled?

9. Takih primerov, kot sta Potniški center Ljubljana in NUK II je še veliko. Kaj lahko kot stranka storite, da bi se to stanje spremenilo?

10. Ali menite, da je problem v pomanjkanju denarja? Velikokrat se zdi, kot da se država na primanjkljaj nenehno sklicuje. Obenem pa beremo, kako je državni proračun oktobra 2017 prešel v presežek, o denarni pomoči Evropske Unije ... Ali je denar le izgovor?


11. Kako v vaši stranki razumete in obravnavate problem državotvorne arhitekture?


12. Kakšna je vaša prostorska strategija?


13. Za izgradnjo katerih od spodnjih projektov se zavzema vaša stranka?


-Ministrstvo na Dunajski cesti

-Prenova SNG Drama

-Potniški center Ljubljana

-Tivolski lok

-Center za razvoj znanosti

-Umetniške akademije

-NUK II

-Upravno središče RS in MOL na Poljanski cesti

-Državni arhiv RS na Poljanski cesti

  • White Facebook Icon
  • White Instagram Icon